Πακιστάν mertiyari-Lahore ± 660 kV πρόγραμμα ΣΥΝΕΧΟΎΣ μετάδοσης που τίθεται επίσημα στην εμπορική λειτουργία

September 28, 2021
τελευταία εταιρεία περί Πακιστάν mertiyari-Lahore ± 660 kV πρόγραμμα ΣΥΝΕΧΟΎΣ μετάδοσης που τίθεται επίσημα στην εμπορική λειτουργία

Πακιστάν mertiyari-Lahore ± 660 kV πρόγραμμα ΣΥΝΕΧΟΎΣ μετάδοσης

τελευταία εταιρεία περί Πακιστάν mertiyari-Lahore ± 660 kV πρόγραμμα ΣΥΝΕΧΟΎΣ μετάδοσης που τίθεται επίσημα στην εμπορική λειτουργία  0

τελευταία εταιρεία περί Πακιστάν mertiyari-Lahore ± 660 kV πρόγραμμα ΣΥΝΕΧΟΎΣ μετάδοσης που τίθεται επίσημα στην εμπορική λειτουργία  1